Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Proponujemy Państwu dwie formy współpracy z nami:


    1. Powierzenie zarządu


Właściciele lokali jako Wspólnota Mieszkaniowa powierzają PZM Sp. z o.o. zarząd nieruchomością wspólną i w ślad za tym podpisują umowę z naszą firmą. W tym przypadku wszelkie obowiązki dotyczące zarządzania nieruchomością wykonuje zarządca. Wspólnota Mieszkaniowa ma prawo do systematycznej kontroli naszej działalności zgodnie z Ustawą
  o Własności Lokali z dnia 24 czerwca 1994r.


Jest to propozycja przede wszystkim dla właścicieli, którzy zajęci swoimi sprawami zawodowymi, pozostawiają nam pole do działania.


    2. Zlecenie administrowania


Właściciele lokali wybierają spośród siebie zarząd, który zleca administrowanie nieruchomością naszej firmie. W tej sytuacji administrator wypełnia zadania zlecone przez zarząd, który kontroluje wykonanie umów podpisanych z administratorem i innymi firmami obsługującymi wspólnotę. Tę formę współpracy polecamy klientom chcącym współpracować z zarządcą, często mającym dużo czasu, lubiącym angażować się w problemy i zadania.