Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


W ramach naszej współpracy zapewniamy Państwu:


   • administratora, inspektora nadzoru ds. budowlanych, sanitarnych, elektrycznych oraz księgową,
   • reprezentowanie wspólnoty przed organami administracji państwowej
      i samorządowej,
   • obsługę formalno - prawną wspólnoty,
   • szybkie i sprawne usuwanie awarii i usterek,
   • nadzór nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje, remonty i modernizacje,
   • współpracę z firmami świadczącymi usługi, a także negocjowanie warunków umów,
   • utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji,
   • terminowe wykonanie wszystkich przeglądów wymaganych Prawem Budowlanym,
   • negocjacje umów z dostawcami mediów,
   • ubezpieczenie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
   • prowadzenie księgowości wspólnoty mieszkaniowej,