Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2011-04-29

1/RPO/PZM/2011

Rodzaj zamówienia:usługa
Numer CPV:
Numer ogłoszenia w BZP:
Data ogłoszenia w BZP:0000-00-00
Rodzaj przetargu:zapytanie ofertowe
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:wykonanie jednej tablicy pamiątkowej ze szkła hartowanego o wymiarach 70 cm wys. x 90 cm szer. wraz z montażem w ramach promocji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Termin realizacji:2011-05-30
Miejsce realizacji:Wrocław ul. Jedności Narodowej 107
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:
Sprawy techniczne:
Miejsce składania ofert:Prywatnego Zarządu Mieszkaniami Sp. z o.o. przy ul. H. Sienkiewicza 8 we Wrocławiu – sekretariat II piętro
Termin składania ofert:2011-05-16
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:Uszczegółowione w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do pobrania
Kryteria wyboru:100 % cena

Załączniki do pobrania

Data publikacji: 2011-05-17

Informacja o wyniku przetargu

 

 
PRYWATNY ZARZĄD MIESZKANIAMI SP.  Z O.O.
ul. Henryka Sienkiewicza 8, 50-335 Wrocław
NIP 898-18-72-843, REGON 932105677, Kapitał Zakładowy: 2.440.000,00 PLN
VI Wydział Gospodarczy KRS 0000011918
                                                                                                  
 
 
                                                                                                         Wrocław, dnia 17.05.2011 r.
 
 
 
 
WYNIKI
ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 
Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu          przy ul. H. Sienkiewicza 8 informuje, iż zapytanie ofertowe                         nr 1/RPO/PZM/2011, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na „wykonanie jednej tablicy pamiątkowej ze szkła hartowanego                     o wymiarach 70 cm wys. x 90 cm szer. wraz z montażem w ramach promocji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013zostało unieważnione.
 
UZASADNIENIE
W wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty.
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
- a/a