Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2013-08-05

3/RPO/TP/PZM/2013

Rodzaj zamówienia:usługa
Numer CPV:
Numer ogłoszenia w BZP:
Data ogłoszenia w BZP:0000-00-00
Rodzaj przetargu:zapytanie ofertowe
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:wykonanie w ramach promocji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, jednej tablicy pamiątkowej ze szkła akrylowego grubości 10 mm (szronionego) o wymiarach 70 cm wys. x 90 cm szer. dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Św. Wincentego 6 we Wrocławiu
Termin realizacji:16-08-2013
Miejsce realizacji:Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Św. Wincentego 6 we Wrocław
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:szczegółowo opisane w załączniku
Sprawy techniczne:szczegółowo opisane w załączniku
Miejsce składania ofert:Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach w siedzibie Prywatnego Zarządu Mieszkaniami Sp. z o.o. przy ul. H. Sienkiewicza 8 we Wrocławiu – sekretariat II piętro
Termin składania ofert:9 sierpnia 2013r. do godz. 10.00.
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:szczegółowo opisane w załączniku
Kryteria wyboru:cena brutto za wykonanie zamówienia - 100 %

Załączniki do pobrania

Data publikacji: 2013-08-12

Informacja o wyniku przetargu

 

Wrocław, dnia 12.08.2013 r.
 
WYNIKI
ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 NR 3/RPO/TP/PZM/2013
 
            Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. H. Sienkiewicza 8 informuje, iż postępowanie nr 3/RPO/TP/PZM/2013, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na wykonanie w ramach promocji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego       na lata 2007-2013, jednej tablicy pamiątkowej ze szkła akrylowego grubości 10 mm (szronionego) o wymiarach 70 cm wys. x 90 cm szer. dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Św. Wincentego 6 we Wrocławiu zostało rozstrzygnięte, a do realizacji zadania wybrana została firma:
METALOPLASTYKA Marian Ostrowski
Plac Kaliski 9
54-028 Wrocław
Oferta złożona przez firmę „Metaloplastyka" Marian Ostrowski była jedyną ofertą, jaka wpłynęła do Zamawiającego w wyznaczonym terminie. 
Nr oferty
Nazwa wykonawcy
ocena
1
METALOPLASTYKA Marian Ostrowski
Plac Kaliski 9
54-028 Wrocław
100 pkt
 
Jednocześnie zawiadamiamy, że podpisanie umowy w sprawie zamówienia nastąpi w dniu 13.08.2013 r. o godz. 8.00 w siedzibie spółki we Wrocławiu przy ul. H.Sienkiewicza 8.
 
Otrzymują:
- Wykonawca
- a/a