Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2014-01-15

1/PZM/2014

Rodzaj zamówienia:robota budowlana
Numer CPV:45000000-7
Numer ogłoszenia w BZP:17340-2014
Data ogłoszenia w BZP:2014-01-15
Rodzaj przetargu:przetarg ograniczony
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:Roboty budowlane w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nowowiejskiej 17 we Wrocławiu, obejmujące: Zadanie nr 1 Wykonanie remontu klatki schodowej wraz z wymianą instalacji elektrycznej WLZ i obwodów ADM z 230V na 24V, w zakresie zgodnym z przedmiarem robót; Zadanie nr 2 Wykonanie remontu elewacji od strony podwórza oraz docieplenie ścian szczytowych budynku w zakresie zgodnym z projektem budowlanym i przedmiarem robót.
Termin realizacji:zad. 1 - 25.04.2014 zad. 2 - 30.05.2014
Miejsce realizacji:Wrocław ul. Nowowiejska 17
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:szczegółowo opisane w załączniku
Sprawy techniczne:szczegółowo opisane w załączniku
Miejsce składania ofert:Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. H. Sienkiewicza 8 we Wrocławiu II piętro, sekretariat do dnia 22.01.2014 r. do godz. 10:00.
Termin składania ofert:22.01.2014
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:szczegółowo opisane w załączniku
Kryteria wyboru:szczegółowo opisane w załączniku

Załączniki do pobrania

Data publikacji: 2014-03-12

Informacja o wyniku przetargu

 

                                                                                                   Wrocław, dnia 12.03.2014r.
WYNIKI PRZETARGU NR 1/PZM/2014
 
            Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. H. Sienkiewicza 8 informuje, iż postępowanie przetargowe nr 1/PZM/2014 ogłoszone na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych UZP Nr 17340 - 2014 pn. „Roboty budowlane w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nowowiejskiej 17 we Wrocławiu, obejmujące:
Zadanie nr 1
Wykonanie remontu klatki schodowej wraz z wymianą instalacji elektrycznej WLZ i obwodów ADM z 230V na 24V, w zakresie zgodnym z przedmiarem robót;
Zadanie nr 2
Wykonanie remontu elewacji od strony podwórza oraz docieplenie ścian szczytowych budynku w zakresie zgodnym z projektem budowlanym i przedmiarem robót”
zostało rozstrzygnięte, a do realizacji zadania wybrane zostały firmy:
Zadanie nr 1
MOLĘDA BUILDING GROUP Krzysztof Molęda
Podlasek 8A ,28-130 Stopnica
Oferta złożona przez w/w firmę zawiera najniższą cenę spośród złożonych ofert i otrzymała najwyższą ocenę – 100 punktów.
Zadanie nr 2
„TOCHACZ” Siankiewicz Józef
ul. Zaułek Rogoziński 9/6, 51-116 Wrocław
Oferta złożona przez w/w firmę zawiera najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i otrzymała najwyższą ocenę – 100 punktów.
Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu oferty złożyły n/w firmy:
Zadanie nr 1
Nr oferty
Nazwa wykonawcy
Ocena (cena 100%)
2
„MOLĘDA BUILDING GROUP” Krzysztof Molęda
Podlasek 8A, 28-130 Stopnica
100 pkt
6
„MARAPOL” Sp. z o.o.
ul. M.Skłodowskiej – Curie 43/7, 50-369 Wrocław
94,9 pkt
7
„TOCHACZ” Józef Siankiewicz
ul. Zaułek Rogoziński 9/6, 51-116 Wrocław
71,9 pkt
Zadanie nr 2
Nr oferty
Nazwa wykonawcy
Ocena (cena 100%)
1
„MAR-PIS” Sp. z o.o.
ul. Żorska 7/42, 47-400 Racibórz
98 pkt
3
„MOLĘDA BUILDING GROUP” Krzysztof Molęda
Podlasek 8A, 28-130 Stopnica
87,8 pkt
4
„PREBUD” Dorota Dąbrowska
ul. Kaliska 78, Ostrów Wielkopolski
Oferta odrzucona(art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp)
5
„MARAPOL” Sp. z o.o.
ul. M.Skłodowskiej – Curie 43/7, 50-369 Wrocław
70,4 pkt
8
„TOCHACZ” Józef Siankiewicz
ul. Zaułek Rogoziński 9/6, 51-116 Wrocław
100 pkt