Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2014-01-15

2/PZM/2014

Rodzaj zamówienia:robota budowlana
Numer CPV:45000000-7
Numer ogłoszenia w BZP:17366-2014
Data ogłoszenia w BZP:2014-01-15
Rodzaj przetargu:przetarg ograniczony
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:Robota budowlana w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. E. Orzeszkowej 39 we Wrocławiu, polegająca na wykonaniu remontu dachu w zakresie zgodnym z przedmiarem robót.
Termin realizacji:30.05.2014
Miejsce realizacji:Wrocław ul. E. Orzeszkowej 39
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:szczegółowo opisane w załączniku
Sprawy techniczne:szczegółowo opisane w załączniku
Miejsce składania ofert:Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. H. Sienkiewicza 8 we Wrocławiu II piętro, sekretariat do dnia 22.01.2014 r. do godz. 10:00
Termin składania ofert:22.01.2014
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:szczegółowo opisane w załączniku
Kryteria wyboru:szczegółowo opisane w załączniku

Załączniki do pobrania

Data publikacji: 2014-03-06

Informacja o wyniku przetargu

 

Wrocław, dnia 06.03.2014 r.
 
 
WYNIKI PRZETARGU NR 2/PZM/2014
 
            Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. H. Sienkiewicza 8 informuje,   iż postępowanie przetargowe nr 2/PZM/2014 ogłoszone na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych UZP pod          Nr 17366-2014, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Robota  budowlana  w  budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy
ul. E. Orzeszkowej 39 we Wrocławiu, polegająca na wykonaniu remontu dachu w zakresie zgodnym
 z przedmiarem robót”
zostało rozstrzygnięte, a do realizacji zadania wybrana została firma:
 
„DAMAR” Sp. z o.o.
ul. Markowskiego 14
51-180 Wrocław
 
Oferta nr 4 złożona przez firmę „DAMAR” Sp. z o.o.zawiera najniższą cenę spośród złożonych ofert i otrzymała najwyższą ocenę – 100 punktów.
Nr oferty
Nazwa wykonawcy
Ocena ofert
cena 100%
1
„ARPET” s.c.   Artur Adamus, Piotr Dereń
ul. Kętrzyńska 5, 51-413 Wrocław
58,6 pkt
2
„TOCHACZ” Siankiewicz Józef
ul. Zaułek Rogoziński 9/6,  51-116 Wrocław
76 pkt
3
„KAS – BUD” Marek Kasiewicz
Półwiosek Stary 11, 62-561 Ślesin
Oferta odrzucona(art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp)
4
„DAMAR” Sp. z o.o.
ul. Markowskiego 14, 51-180 Wrocław
100 pkt
5
„PREMAT - BUD” Maciej Gintowt
ul. Boczna 4, 50-502 Wrocław
66,3 pkt
 
 
 
Otrzymują:
- tablica ogłoszeń
- a/a