Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2014-04-03

4/PZM/2014

Rodzaj zamówienia:robota budowlana
Numer CPV:45000000-7
Numer ogłoszenia w BZP:114192-2014
Data ogłoszenia w BZP:2014-04-03
Rodzaj przetargu:przetarg ograniczony
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:Roboty budowlane w czynnym budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Słowiańskiej 12 we Wrocławiu, polegające na: - wykonaniu naprawy konstrukcji więźby dachowej i pokrycia dachu oraz kominów w obrębie strychu i ponad dachem; - wykonaniu naprawy uszkodzonych fragmentów stropów (odcinkowych nad piwnicą), drewnianych nad parterem, I,II,II i IV piętrem budynku; - wykonaniu remontu klatki schodowej w budynku z remontem stopnic drewnianych i podestów; - wykonaniu dodatkowych przewodów wentylacyjnych w lokalach nr 4,6,14,17b oraz doprowadzenie do odpowiedniego (zgodnego z przepisami) stanu technicznego wentylacji w budynku poprzez izolację termiczną przewodów, wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad powierzchnię dachu; - naprawie kanalizacji sanitarnej w piwnicy budynku w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową i przedmiarem robót
Termin realizacji:14.08.2014 r.
Miejsce realizacji:Wrocław ul. Słowiańska 12
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:szczegółowo opisane w załączniku
Sprawy techniczne:szczegółowo opisane w załączniku
Miejsce składania ofert:Wnioski należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. H. Sienkiewicza 8 we Wrocławiu II piętro, sekretariat
Termin składania ofert:11.04.2014 r. godz. 10.00
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:szczegółowo opisane w załączniku
Kryteria wyboru:szczegółowo opisane w załączniku

Załączniki do pobrania

Data publikacji: 2014-05-14

Informacja o wyniku przetargu

 

                                                                                             Wrocław, dnia 14.05.2014r.
 
WYNIKI PRZETARGU NR 4/PZM/2014
 
            Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. H. Sienkiewicza 8 informuje, iż postępowanie przetargowe nr 4/PZM/2014 ogłoszone na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych Nr 114192-2014, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia publicznego pn:
„Roboty budowlane w czynnym budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Słowiańskiej 12 we Wrocławiu, polegające na:
- wykonaniu naprawy konstrukcji więźby dachowej i pokrycia dachu oraz kominów w obrębie strychu i ponad dachem;
- wykonaniu naprawy uszkodzonych fragmentów stropów (odcinkowych nad piwnicą), drewnianych nad parterem, I,II,II i IV piętrem budynku;
- wykonaniu remontu klatki schodowej w budynku z remontem stopnic drewnianych i podestów;
- wykonaniu dodatkowych przewodów wentylacyjnych w lokalach nr 4,6,14,17b oraz doprowadzenie do odpowiedniego (zgodnego z przepisami) stanu technicznego wentylacji w budynku poprzez izolację termiczną przewodów, wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad powierzchnię dachu;
- naprawie kanalizacji sanitarnej w piwnicy budynku w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową i przedmiarem robót” zostało rozstrzygnięte, a do jego realizacji wybrana została firma:
MOLĘDA BUILDING GROUP Krzysztof Molęda
Podlasek 8A ,28-130 Stopnica
Oferta złożona przez w/w firmę zawiera najniższą cenę spośród złożonych ofert i otrzymała najwyższą ocenę – 100 punktów.
Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu oferty złożyły n/w firmy:
 
Nr oferty
Nazwa wykonawcy
Ocena
(cena 100%)
1
„TOCHACZ” Józef Siankiewicz
ul. Zaułek Rogoziński 9/6,  51-116 Wrocław
91,95 pkt
2
„MOLĘDA BUILDING GROUP” Krzysztof Molęda
Podlasek 8A, 28-130 Stopnica
100 pkt
3
Budownictwo Energooszczędne „PROGRESS” Jerzy Kijakowski
ul. B. Chrobrego 40/7, 50-254 Wrocław
95,09 pkt
 
Zawiadamiamy, że podpisanie umowy w sprawie niniejszego zamówienia nastąpi w terminie zgodnym z art. 94 ust.1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w dniu 21 maja 2014 roku.