Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2014-09-09

remont konstrukcji drewnianej i pokrycia dachu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. M.Wrocławczyka 40 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z załączonym przedmiarem robót

Rodzaj zamówienia:robota budowlana
Numer CPV:
Numer ogłoszenia w BZP:
Data ogłoszenia w BZP:0000-00-00
Rodzaj przetargu:zapytanie ofertowe
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:remont konstrukcji drewnianej i pokrycia dachu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. M.Wrocławczyka 40 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z załączonym przedmiarem robót
Termin realizacji:2014
Miejsce realizacji:ul. Wrocławczyka 40 Wrocław
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:w sprawie zamówienia należy kontaktować się z p. Czesławem Kotowiczem - PZM Sp. z o.o. przy ul. M.Reja 41 we Wrocławiu tel. 71/321-05-12 wew.25
Sprawy techniczne:dokumentacja techniczna planowanego remontu do wglądu w PZM Sp. z o.o. przy ul. M.Reja 41 we Wrocławiu pok. nr 7
Miejsce składania ofert:PZM Sp. z o.o. przy ul. M.Reja 41 we Wrocławiu
Termin składania ofert:23.09.2014 r.
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:
Kryteria wyboru:

Załączniki do pobrania