Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2014-12-05

wykonanie remontu dachu w budynku Wspolnoty Mieszkaniowej przy ul. Nowowiejskiej 42-44 we Wrocławiu

Rodzaj zamówienia:zapytanie ofertowe
Numer CPV:
Numer ogłoszenia w BZP:
Data ogłoszenia w BZP:0000-00-00
Rodzaj przetargu:
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:wykonanie remontu dachu w budynku Wspolnoty Mieszkaniowej przy ul. Nowowiejskiej 42-44 we Wrocławiu
Termin realizacji:I-II kwartał 2015 roku
Miejsce realizacji:ul. Nowowiejska 42-44 Wroclaw
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:osoba do kontaktu- Krystyna Emert tel. 71/321-11-24
Sprawy techniczne:1.Remont dachu należy wycenić w dwóch opcjach: z zastosowaniem blacharki z blachy ocynkowanej oraz z blachy tytanowo-cynkowej 2. Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty - 6 lat 3. Termin realizacji robót - I-II kwartał 2015 roku
Miejsce składania ofert:PZM Sp. z o.o. ul. H. Sienkiewicza 8 Wrocław IIpiętro - kancelaria
Termin składania ofert:29.12.2014 r.
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:UWAGA!!! Sprostowanie do przedmiaru robót: poz. 26 (rynny dachowe) ma odwołanie do pozycji 19, powinno być do pozycji 15, poz. 27 (rury spustowe) ma odwołanie do pozycji 17, powinno być do pozycji 16.
Kryteria wyboru:Wspolnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferty.

Załączniki do pobrania