Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2014-12-30

Zapytanie ofertowe dotyczące remontu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sępa Szarzyńskiego 44 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z przedmiarami robót.UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert

Rodzaj zamówienia:zapytanie ofertowe
Numer CPV:
Numer ogłoszenia w BZP:
Data ogłoszenia w BZP:0000-00-00
Rodzaj przetargu:
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:Remont budynku przy ul. Sępa Szarzyńskiego 44 we Wrocławiu obejmujący: 1. remont dachu wraz z przemurowaniem kominów, 2. wykonanie wzmocnienia fundamentu pod ścianą szczytową wraz z remontem i dociepleniem uszkodzonych ścian zewnętrznych od podwórka, oraz wykonanie wtórnych izolacji pionowych i poziomych ścian piwnicznych, 3. remont klatki schodowej, pomieszczenia strychu wraz z remontem posadzki w bramie przejściowej wraz z wymianą poziomu kanalizacji sanitarnej i wodociągu pod posadzką bramy przejściowej, 4. wymiana okien na klatce schodowej oraz piwnicy, 5. remont piwnic wraz z remontem stropu nad piwnicą.
Termin realizacji:2015
Miejsce realizacji:ul. Sępa Szarzyńskiego 44 we Wrocławiu
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:osoba do kontaktu- Mirosłąw Goleniowski tel. 71/321-05-12
Sprawy techniczne:dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy) jest dostępna w Oddziale II PZM Sp. z o.o. przy ul. Reja 41 we Wrocławiu w pokoju nr 5 u p. Mirosława Goleniowskiego
Miejsce składania ofert:Prywatny Zarząd Mieszkaniami Spółka z o.o. Oddział przy ul. Mikołaja Reja 41 we Wrocławiu
Termin składania ofert:zmiana terminu - 9 marca 2015 r.
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:
Kryteria wyboru:Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferty.

Załączniki do pobrania