Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2015-08-12

Zapytanie ofertowe w sprawie wykonania remontu elewacji tylnej budynku stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dubois 37 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z przedmiarem robót.

Rodzaj zamówienia:zapytanie ofertowe
Numer CPV:
Numer ogłoszenia w BZP:
Data ogłoszenia w BZP:0000-00-00
Rodzaj przetargu:
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:Zapytanie ofertowe w sprawie wykonania remontu elewacji tylnej budynku stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dubois 37 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z przedmiarem robót.
Termin realizacji:2015
Miejsce realizacji:Wrocław ul. Dubois 37
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:Osoba do kontaktu z wykonawcami- p. Piotr Kaczocha tel.71/796-72-90 wew. 12 Dok. projektowa do wglądu w siedzibie PZM Sp. z o.o. przy ul. Otwartej 3/5 we Wrocławiu, w załącznikach dostępny przedmiar robót, pozwolenie na budowę zostało wydane.
Sprawy techniczne:Prace obejmują zakres: 1. prace przygotowawcze-czyli wszelkiego rodzaju obróbki z blachy ocynkowanej,parapety,naprawienie uszkodzonych powierzchni w murze ceglanym 2. renowacja gzymsu-obróbki,rynny i rury spustowe 3. prace termoizolacyjne -ocieplenie bud
Miejsce składania ofert:Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. ul. Otwarta 3/5 Wrocław
Termin składania ofert:31 sierpnia 2015 r.
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:Doświadczenie w realizacji remontów elewacji (należy dołączyć referencje).Obięcie obowiązków kierownika budowy, po stronie Wykonawcy
Kryteria wyboru:Wspolnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru wykonawcy.

Załączniki do pobrania