Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2015-02-09

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Pereca 12 we Wrocławiu poszukuje wykonawcy na n/w prace:wymiana aparatów w rozdzielni ADM i drzwiczek rozdzielni na parterze,położenie nowej inst. domofonowej ,montaż lamp z czujnikami ruchu,budowa szachtu

Rodzaj zamówienia:robota budowlana
Numer CPV:
Numer ogłoszenia w BZP:
Data ogłoszenia w BZP:0000-00-00
Rodzaj przetargu:zapytanie ofertowe
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Pereca 12 we Wrocławiu poszukuje wykonawcy na n/w prace:1. wymiana aparatów w rozdzielni ADM na parterze,2. wymiana drzwiczek rozdzielni na parterze,3.położenie nowej instalacji domofonowej w projektowanym szachcie teletechnicznym oraz wkucie poziomych odcinków poza szachtem,4.montaż lamp z czujnikami ruchu z przeniesieniem na parterze 3 lamp i obniżeniem, 5. budowa szachtu obejmującego instalacje teletechniczne w budynku z mozliwością późniejszego dostępu (obudowa; płyty OSB + regips).
Termin realizacji:2015 rok
Miejsce realizacji:Wrocław ul. Pereca 12
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:W przypadku pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny z osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami: Panią Barbarą Filiks tel. 71/321-13-15 wew.16, e-mail: bfiliks@pzm-patron.pl. Jesteśmy gotowi umówic się na budynku celem ustalenia szczegółów.
Sprawy techniczne:
Miejsce składania ofert:Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. ul. H.Sienkiewicza 8 Wrocław
Termin składania ofert:20.02.2015 rok
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:
Kryteria wyboru:Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru wykonawcy.