Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2015-02-24

zapytania ofertowego dotyczącego wykonania dok. projektowo – kosztorysowej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. I. Daszyńskiego 38 we Wrocławiu

Rodzaj zamówienia:zapytanie ofertowe
Numer CPV:
Numer ogłoszenia w BZP:
Data ogłoszenia w BZP:0000-00-00
Rodzaj przetargu:usługa
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dok. projektowo – kosztorysowej dot. wykonania remontów objętych Decyzją nr 4/2015 z dnia 2.01.2015r. DWINB utrzymującą w mocy Decyzję nr 2470/2014 z dnia 5.11.2014r. PINB, obejmującą doprowadzenie do właściwego stanu technicznego elementów budynku przy ul. I. Daszyńskiego 38: 1. Odwodnienia budynku,2. Konstrukcji i pokrycia dachu,3. Balkonów,4. Elewacji,5. Piwnic,6. Przewodów kominowych
Termin realizacji:2015 rok
Miejsce realizacji:
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:Osoba do kontaktu: Sławomir Naskręt tel. 691420259, snaskret@pzm-patron.pl
Sprawy techniczne:Ekspertyza stanu technicznego budynku położonego przy ul. I. Daszyńskiego 38 do wglądu w siedzibie Oddziału I PZM Sp. z o.o. przy ul. M. Miechowity 1. Szegółowy opis zakresu opracowania zawiera załącznik nr 1 do ogloszenia.
Miejsce składania ofert:Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o. o.Oddział ul. M. Miechowity 1 we Wrocławiu
Termin składania ofert:13 marca 2015 roku
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:
Kryteria wyboru:Kryteria wyboru: 100% cena.

Załączniki do pobrania