Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2015-04-01

wykonanie robót remontowo-budowlanych na podstawie ekspertyzy stanu technicznego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. H.Sienkiewicza 129 we Wrocławiu.

Rodzaj zamówienia:roboty budowlane
Numer CPV:
Numer ogłoszenia w BZP:
Data ogłoszenia w BZP:0000-00-00
Rodzaj przetargu:zapytanie ofertowe
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:Zapytanie ofertowe w sprawie wykonania robót remontowo-budowlanych na podstawie ekspertyzy stanu technicznego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. H.Sienkiewicza 129 we Wrocławiu obejmujących: 1. remont elewacji frontowej wraz z balkonami, 2.remont elewacji podwórzowej, 3. remont stropu strychowego, 4. wykonanie wtórnych izolacji przeciwwodnych (zał.Deitermann), 5. renowacja bramy wejściowej, 6. remont schodów klatki schodowej oraz schodów wejściowych do budynku.
Termin realizacji:2015 rok
Miejsce realizacji:budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. H.Sienkiewicza 129 we Wrocławiu
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Pan Mirosław Goleniowski tel. 71/ 321-05-12, ul. M.Reja 41 Wrocław.
Sprawy techniczne:kosztorys ofertowy należy opracować w zakresie zgodnym z przedmiarem robót (załącznik nr 1); ekspertyza techniczna dostępna w oddziale II PZM Sp. z o.o. przy ul. M.Reja 41 we Wrocławiu.
Miejsce składania ofert:Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. przy ul. H. Sienkiewicza 8 we Wrocławiu II-piętro, kancelaria
Termin składania ofert:23 kwietnia 2015 roku
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:wraz z ofertą należy złożyć referencje oraz wykaz inwestycji wykonanych w okresie ostatnich 3 lat działalności firmy (wraz z podaniem kwoty inwestycji)
Kryteria wyboru:Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru wykonawcy

Załączniki do pobrania