Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2015-05-18

Przetarg nr 2/PZM/2015 - Remont elewacji frontowej i tylnej wraz z kolorystyką oraz remont balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kluczborskiej 10 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową

Rodzaj zamówienia:robota budowlana
Numer CPV:45.00.00.00-7,45.45.30.00-7
Numer ogłoszenia w BZP:116610-2015
Data ogłoszenia w BZP:2015-05-18
Rodzaj przetargu:przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:Remont elewacji frontowej i tylnej wraz z kolorystyką oraz remont balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kluczborskiej 10 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową
Termin realizacji:90 dni od daty wprowadzenia na budowę
Miejsce realizacji:budynek WM ul. Kluczborska 10 we Wrocławiu
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. ul. H. Sienkiewicza 8 we Wrocławiu II piętro pok. nr 13
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:szczegółowo opisane w siwz (załącznik do ogłoszenia)
Sprawy techniczne:szczegółowo opisane w siwz (załącznik do ogłoszenia)
Miejsce składania ofert:Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. ul. H. Sienkiewicza 8 we Wrocławiu II piętro- sekretariat
Termin składania ofert:02.06.2015 r. godz. 11.00
Miejsce otwarcia ofert:Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. ul. H. Sienkiewicza 8 we Wrocławiu II piętro
Termin otwarcia ofert:02.06.2015 r. godz. 12.00
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:szczegółowo opisane w siwz (załącznik do ogłoszenia)
Kryteria wyboru:cena - 90%, termin płatności - 10%

Załączniki do pobrania

Data publikacji: 2015-06-11

Informacja o wyniku przetargu

Wrocław, dnia 11.06.2015 r. WYNIKI PRZETARGU NR 2/PZM/2015 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Podstawa prawna: Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.) Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. H. Sienkiewicza 8 informuje, iż postępowanie przetargowe nr 2/PZM/2015 ogłoszone na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych pod Nr 116610-2015, którego przedmiotem jest zamówienie publiczne pn: „remont elewacji frontowej i tylnej wraz z kolorystyką oraz remont balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kluczborskiej 10 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową” zostało rozstrzygnięte, a do jego realizacji wybrana została firma: “MOLĘDA BUILDING GROUP” Krzysztof Molęda Podlasek 8A ,28-130 Stopnica Oferta złożona przez w/w firmę otrzymała najwyższą ocenę – 100 punktów. Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu oferty złożyły n/w firmy i otrzymały oceny: Nr oferty Nazwa wykonawcy Cena oferty 90% Termin płatności 10% Ocena ogólna 1 „TOCHACZ” Siankiewicz Józef ul. Zaułek Rogoziński 9/6 51-116 Wrocław 83,25 10 93,25 pkt 2 „MOLĘDA BUILDING GROUP” Krzysztof Molęda Podlasek 8A, 28-130 Stopnica 90 10 100 pkt 3 „MARAPOL” Sp. z o.o. ul. Sportowa 28 56-120 Brzeg Dolny 78,26 10 88,26 pkt 4 „WROBUD-ZABYTKI” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 108A/4 50-441 Wrocław 75,15 10 85,15 pkt Zamawiający z udziału w postępowaniu przetargowym nie wykluczył żadnego wykonawcy oraz nie została odrzucona żadna oferta. Zawiadamiamy, że podpisanie umowy w sprawie niniejszego zamówienia nastąpi w terminie zgodnym z art. 94 ust.1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych.