Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2015-08-21

Wykonanie kontroli budynku, w trybie art. 62 ust.1 pkt 2 ustawy z lipca 1994 roku – Prawo budowlane oraz sporządzenia ekspertyzy zgodnie z decyzją PINB dla budynku przy ul. Pomorskiej 47 we Wrocławiu

Rodzaj zamówienia:usługa
Numer CPV:
Numer ogłoszenia w BZP:
Data ogłoszenia w BZP:0000-00-00
Rodzaj przetargu:zapytanie ofertowe
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:Wykonanie kontroli budynku, w trybie art. 62 ust.1 pkt 2 ustawy z lipca 1994 roku – Prawo budowlane oraz sporządzenie ekspertyzy dla budynku przy ul. Pomorskiej 47 we Wrocławiu, zgodnie z załączoną Decyzją PINB dla miasta Wrocławia Nr 1227/2015 z dnia 6.05.2015 r.
Termin realizacji:2015
Miejsce realizacji:Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pomorskiej 47 we Wrocławiu.
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Pan Roman Jurski, Oddział przy ul. Otwartej 3/5, telefon 71 796-72-90 wew. 24
Sprawy techniczne:Zakres opracowania oraz wymagania opisane w decyzji (załącznik nr 1)
Miejsce składania ofert:Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. ul. Otwarta 3/5 Wrocław.
Termin składania ofert:do 01.09.2015
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:
Kryteria wyboru:Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.

Załączniki do pobrania