Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2016-02-16

1/PZM/2016- Remont elewacji wraz z kolorystyką i dociepleniem elewacji tylnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy E. Orzeszkowej 37 we Wrocławiu (UWAGA!!! zmiana terminu)

Rodzaj zamówienia:robota budowlana
Numer CPV:45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7
Numer ogłoszenia w BZP:33918-2016
Data ogłoszenia w BZP:2016-02-16
Rodzaj przetargu:przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:Remont elewacji wraz z kolorystyką i dociepleniem elewacji tylnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy E. Orzeszkowej 37 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową
Termin realizacji:do 30.09.2016 r.
Miejsce realizacji:Wrocław ul. E.Orzeszkowej 37
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:szczegółowo opisane w załącznikach
Sprawy techniczne:szczegółowo opisane w załącznikach
Miejsce składania ofert:Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. ul. H.Sienkiewicza 8 Wrocław II-piętro, sekretariat
Termin składania ofert:03.03.2016 r. godz. 11:30
Miejsce otwarcia ofert:Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. ul. H.Sienkiewicza 8 Wrocław II-piętro
Termin otwarcia ofert:03.03.2016 r. godz. 12:00
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:szczegółowo opisane w załącznikach
Kryteria wyboru:Cena - 90, Termin płatności - 10

Załączniki do pobrania

Data publikacji: 2016-03-30

Informacja o wyniku przetargu

Wrocław, dnia 29.03.2016 r. WYNIKI PRZETARGU NR 1/PZM/2016 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Podstawa prawna: Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.) Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. H. Sienkiewicza 8 informuje, iż postępowanie przetargowe nr 1/PZM/2016 ogłoszone na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych pod Nr 33918-2016, którego przedmiotem jest zamówienie publiczne pn. „remont elewacji wraz z kolorystyką i dociepleniem elewacji tylnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy E. Orzeszkowej 37 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową” zostało rozstrzygnięte, a do jego realizacji wybrana została firma: “MOLĘDA BUILDING GROUP” sp. z o.o. ul. Grójecka 103/32a 02-101 Warszawa Oferta złożona przez w/w firmę otrzymała najwyższą ocenę – 100 punktów. Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu oferty złożyły n/w firmy i otrzymały oceny: Nr oferty Nazwa wykonawcy Cena oferty 90% Termin płatności 10% Ocena ogólna 1 „RAM” Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 5/10 45-053 Opole Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP 2 „MOLĘDA BUILDING GROUP” sp. z o.o. ul. Grójecka 103/32a 02-101 Warszawa 90 10 100 pkt 3 „TOCHACZ” Siankiewicz Józef ul. Zaułek Rogoziński 9/6 51-116 Wrocław 64,53 10 74,53 pkt 4 „BRABUS” Michał Muszyński ul. Krzywoustego 47/8 51-165 Wrocław 89,19 10 99,19 pkt 5 „MARAPOL” Sp. z o.o. ul. Sportowa 28 56-120 Brzeg Dolny 84,15 10 94,15 pkt 6 „WROBUD-ZABYTKI” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 108A/4 50-441 Wrocław 72,72 10 82,72 pkt 7 Nowoczesne Technologie Budownictwa Paweł Sojka ul. Kwaśna 4a/1 53-425 Wrocław 87,66 10 97,66 pkt Zamawiający z udziału w postępowaniu przetargowym odrzucił ofertę wykonawcy RAM Sp. z o.o. Podstawę odrzucenia stanowi art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zawiadamiamy, że podpisanie umowy w sprawie niniejszego zamówienia nastąpi w terminie zgodnym z art. 94 ust.1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych.