Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2016-03-11

Wykonanie ekspertyzy technicznej dla budynku przy ul. Św. Wincentego 8 we Wrocławiu, zgodnie decyzją PINB dla miasta Wrocławia nr 663/2016 z dnia 03-03-2016 oraz przeprowadzenie kontroli w trybie art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 07.07.1994r Prawo budowlane.

Rodzaj zamówienia:usługa
Numer CPV:
Numer ogłoszenia w BZP:
Data ogłoszenia w BZP:0000-00-00
Rodzaj przetargu:zapytanie ofertowe
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:Wykonanie ekspertyzy technicznej dla budynku przy ul. Św. Wincentego 8 we Wrocławiu, zgodnie decyzją PINB dla miasta Wrocławia nr 663/2016 z dnia 03-03-2016 oraz przeprowadzenie kontroli budynku polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego w trybie art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 07.07.1994r. Prawo budowlane.
Termin realizacji:2016
Miejsce realizacji:Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Św. Wincentego 8 we Wrocławiu.
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Pan Piotr Kaczocha, ul. Otwarta 3/5, tel. 71/ 328-80-27, Wrocław.
Sprawy techniczne:W załączeniu decyzja PINB nr 663/2016 z dnia 03.03.2016 r. zgodnie z która należy sporządzić ofertę.
Miejsce składania ofert:Prywatny Zarząd Mieszkaniowy Sp. z o.o. ul. Otwarta 3/5 we Wrocławiu.
Termin składania ofert:do dnia 28.03.2016 r.
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:Oferta z podziałem na koszt przeglądu i ekspertyzy
Kryteria wyboru:Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.

Załączniki do pobrania