Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2016-06-27

Zapytanie ofertowe dot. wykonania dokumentacji projektowych dla niżej wymienionych budynków wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych we Wrocławiu w podziale na zadania

Rodzaj zamówienia:usługa
Numer CPV:
Numer ogłoszenia w BZP:
Data ogłoszenia w BZP:0000-00-00
Rodzaj przetargu:zapytanie ofertowe
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:1/ Barlickiego 36 - Dokumentacja na remont elewacji podwórzowej wraz z dociepleniem; 2/ Brodatego 26 - Dokumentacja na docieplenie elewacji frontowej i tylnej, i malowanie ściany szczytowej; 3/ Daszyńskiego 15 - Dokumentacja na remont i docieplenie elewacji podwórzowej i wykonanie izolacji ścian piwnic od strony podwórza; 4/ Jaracza 14a - Dokumentacja na remont elewacji podwórzowej wraz z dociepleniem; 5/ Orzeszkowej 63/Jaracza 16 - I wariant: Dokumentacja na remont elewacji wraz z dociepleniem; II wariant - bez docieplenia elewacji frontowej; 6/ Jedności Narodowej 111 - Dokumentacja na remont balkonów i elewacji,docieplenie elewacji podwórzowej i ścian szczytowych; 7/ Jedności Narodowej 159 - Dokumentacja na ocieplenie elewacji od strony podwórza; 8/ Jedności Narodowej 175 - a) Dokumentacja na wykonanie izolacji budynku od strony podwórza;- b) Dokumentacja na adaptację bramy przejazdowej pod budynkiem; 9/ Nowowiejska 19 - Dokumentacja na remont elewacji; 10/ Nowowiejska 27 - Dokumentacja na remont balkonów i elewacji; 11/ Żeromskiego 41 - Dokumentacja na remont elewacji i izolacji od strony podwórza; 12/ Żeromskiego 80 - Dokumentacja na remont elewacji wraz z balkonami; 13/Wyszyńskiego 101 - Dokumentacja na remont elewacji od str.podwórza wraz z dociepleniem 14/Nowowiejska 72a - Dokumentacja na remont elewacji od str.podwórza wraz z dociepleniem
Termin realizacji:2016 r.
Miejsce realizacji:Wrocław
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ; Krystyna Emert oraz Marek Kossakowski tel. 71/ 321-14-33 wew. 42 Oferent może złożyć ofertę na jedno lub kilka zadań. Na każde zadanie należy opracować oddzielną ofertę. W ofercie należy podać termin realizac
Sprawy techniczne:
Miejsce składania ofert:PZM Sp. z o.o. ul. Miechowity 1 Wrocław
Termin składania ofert:5 lipca 2016 roku
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:
Kryteria wyboru:Wspólnoty Mieszkaniowe zastrzegają sobie prawo dowolnego wyboru wykonawcy