Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2016-07-05

Zapytanie ofertowe dot. wykonania dokumentacji projektowych dla niżej wymienionych budynków wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych we Wrocławiu w podziale na zadania

Rodzaj zamówienia:usługa
Numer CPV:
Numer ogłoszenia w BZP:
Data ogłoszenia w BZP:0000-00-00
Rodzaj przetargu:zapytanie ofertowe
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:Zapytanie ofertowe dot. wykonania dokumentacji projektowych dla niżej wymienionych budynków wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych we Wrocławiu w podziale na zadania: 1/Damrota 3-dokumentacja na remont elewacji od strony podwórza: I wariant- z dociepleniem; II wariant - bez docieplenia;2/ Daszyńskiego 23- dokumentacja na remont elewacji frontowej i podwórzowej wraz z remontem(przebudową) balkonów;3/Daszyńskiego 24- dokumentacja na remont elewacji frontowej i podwórzowej wraz z remontem balkonów; 4/ Orzeszkowej 34- dokumentacja na remont elewacji wraz z remontem balkonów.
Termin realizacji:2016 r.
Miejsce realizacji:Wrocław
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami- Marek Kossakowski tel. 71/ 321-14-33 wew. 42 Oferent może złożyć ofertę na jedno lub kilka zadań. Na każde zadanie należy opracować oddzielną ofertę. W ofercie należy podać termin realizacji
Sprawy techniczne:
Miejsce składania ofert:PZM Sp. z o.o. ul. Miechowity 1 Wrocław
Termin składania ofert:29 lipca 2016
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:
Kryteria wyboru:Wspólnoty Mieszkaniowe zastrzegają sobie prawo dowolnego wyboru wykonawcy