Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2016-07-07

2/PZM/2016 - Remont kompleksowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy I. Daszyńskiego 38 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową

Rodzaj zamówienia:robota budowlana
Numer CPV:45.00.00.00-7
Numer ogłoszenia w BZP:125603 - 2016
Data ogłoszenia w BZP:2016-07-07
Rodzaj przetargu:przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:Remont kompleksowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy I. Daszyńskiego 38 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową
Termin realizacji:01.09.2016 - 28.04.2017
Miejsce realizacji:I. Daszyńskiego 38 we Wrocławiu
Wadium:10.00
Odbiór specyfikacji:specyfikacja stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:szczegółowo opisane w załączniku- siwz
Sprawy techniczne:szczegółowo opisane w załączniku- siwz
Miejsce składania ofert:Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. ul. Miechowity 1 Wrocław
Termin składania ofert:29 lipca 2016 r.
Miejsce otwarcia ofert:Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. ul. Miechowity 1 Wrocław
Termin otwarcia ofert:29 lipca 2016 r.
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:szczegółowo opisane w załączniku- siwz
Kryteria wyboru:cena- 90% termin płatności - 10%

Załączniki do pobrania

Data publikacji: 2016-08-09

Informacja o wyniku przetargu

Wrocław, dnia 09.08.2016 r. WYNIKI PRZETARGU NR 2/PZM/2016 UNIEWAŻNIENIE Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z 0.0., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 informuje, iż postępowanie przetargowe nr 2/PZM/2016 ogłoszone na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych Nr 125603 - 2016 pn. "Remont kompleksowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy I. Daszyńskiego 38 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową" zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.) Uzasadnienie: W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wpłynęły dwie oferty, jednakże cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny złożonej oferty.