Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2016-07-12

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej remontu 1 pionu balkonów od strony ulicy oraz dwóch wykuszy z tarasami w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Prusa 69 we Wrocławiu

Rodzaj zamówienia:usługa
Numer CPV:
Numer ogłoszenia w BZP:
Data ogłoszenia w BZP:0000-00-00
Rodzaj przetargu:zapytanie ofertowe
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej remontu 1 pionu balkonów od strony ulicy oraz dwóch wykuszy z tarasami w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Prusa 69 we Wrocławiu
Termin realizacji:2016 r.
Miejsce realizacji:ul. Prusa 69 we Wrocławiu
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami - Marek Kossakowski tel. 71/ 321-14-33 wew. 42. W ofercie należy podać termin realizacji
Sprawy techniczne:
Miejsce składania ofert:Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. ul. Miechowity 1 we Wrocławiu.
Termin składania ofert:29.07.2016 r.
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:
Kryteria wyboru:Wspólnoty Mieszkaniowe zastrzegają sobie prawo dowolnego wyboru wykonawcy