Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2016-09-07

3/PZM/2016- Remont kompleksowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy I. Daszyńskiego 38 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową.

Rodzaj zamówienia:robota budowlana
Numer CPV:45.00.00.00-7,45260000-7,45400000-1,45450000-6
Numer ogłoszenia w BZP:
Data ogłoszenia w BZP:0000-00-00
Rodzaj przetargu:
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:Remont kompleksowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy I. Daszyńskiego 38 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową.
Termin realizacji:3 października 2016 - 28 kwietnia 2017
Miejsce realizacji:Wrocław ul. I. Daszyńskiego 38
Wadium:1000.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:opisane w ogłoszeniu i siwz
Sprawy techniczne:opisane w ogłoszeniu i siwz
Miejsce składania ofert:Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 Wrocław
Termin składania ofert:20 września 2016 roku
Miejsce otwarcia ofert:Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 Wrocław
Termin otwarcia ofert:20 września 2016
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:opisane w ogłoszeniu i siwz
Kryteria wyboru:cena 100%

Załączniki do pobrania

Data publikacji: 2016-09-27

Informacja o wyniku przetargu

Wrocław, dnia 27.09.2016 r. WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 3/PZM/2016 Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 informuje, iż postępowanie nr 3/PZM/2016 pn. „Remont kompleksowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy I. Daszyńskiego 38 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową” zostało rozstrzygnięte. Do realizacji zamówienia wybrany został n/w wykonawca, którego oferta otrzymała najwyższą ilość punktów i była zgodna z siwz. „TOCHACZ” Józef Siankiewicz ul. Zaułek Rogoziński 9 lok. 6 51-116 Wrocław