Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2016-12-19

Zapytanie ofertowe w sprawie wykonaia instalacji monitoringu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Barlickiego 42 we Wrocławiu.

Rodzaj zamówienia:
Numer CPV:
Numer ogłoszenia w BZP:
Data ogłoszenia w BZP:0000-00-00
Rodzaj przetargu:zapytanie ofertowe
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:Zapytanie ofertowe w sprawie wykonaia instalacji monitoringu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Barlickiego 42 we Wrocławiu.
Termin realizacji:2017 rok
Miejsce realizacji:budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Barlickiego 42 we Wrocławiu
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:osoba upoważniona do kontaktu: inspektor nadzoru ds. elektrycznych - J. Pawliczek tel. 603808491
Sprawy techniczne:Do kalkulacji należy przyjąć montaż 1 kamery zewnętrznej oraz 3 kamer wewnętrznych, montaż nowego oprzewodowania (podtynkowo), montaż 1 rejestratora wyposażonego w dysk twardy, pokrycie gładzią miejsc poinstalacyjnych
Miejsce składania ofert:Prywatny Zarząd Mieszkaniowy Sp. z o.o. Oddział I ul. Miechowity 1 we Wrocławiu
Termin składania ofert:31.01.2017 r.
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:
Kryteria wyboru:Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy