Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2017-11-14

4/PZM/2017- Remont elewacji frontowej wraz z kolorystyką i dociepleniem elewacji tylnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Nowowiejskiej 96 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową

Rodzaj zamówienia:robota budowlana
Numer CPV:45000000-7; 45453000-7
Numer ogłoszenia w BZP:615508-N-2017
Data ogłoszenia w BZP:2017-11-14
Rodzaj przetargu:
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:Remont elewacji frontowej wraz z kolorystyką i dociepleniem elewacji tylnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Nowowiejskiej 96 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową
Termin realizacji:01.03.2018 - 31.05.2018
Miejsce realizacji:
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:PZM Sp. z o.o. ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 , 50-334 Wrocław
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:szczegółowo opisane w siwz
Sprawy techniczne:PZM Sp. z o.o. ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 , 50-334 Wrocław
Miejsce składania ofert:PZM Sp. z o.o. ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 , 50-334 Wrocław
Termin składania ofert:28.11.2017 r.
Miejsce otwarcia ofert:PZM Sp. z o.o. ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 , 50-334 Wrocław
Termin otwarcia ofert:28.11.2017 r.
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:PZM Sp. z o.o. ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 , 50-334 Wrocław
Kryteria wyboru:szczegółowo opisane w siwz

Załączniki do pobrania

Data publikacji: 2018-01-17

Informacja o wyniku przetargu

Wrocław, dnia 16.01.2018 r. WYNIKI PRZETARGU NR 4/PZM/2017 Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 informuje, iż postępowanie nr 4/PZM/2017 pn. „Remont elewacji frontowej wraz z kolorystyką i dociepleniem elewacji tylnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Nowowiejskiej 96 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową” zostało rozstrzygnięte. Do realizacji zamówienia wybrany został n/w Wykonawca, który jako jedyny ubiegał się o zamówienie. Konstrukcje Gozdbud Development Sp. z o.o. Sp. K. ul. Nowodworska 17 c 54-433 Wrocław