Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2018-02-03

Wykonanie remontu elewacji frontowej oraz tylnej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piastowskiej 55 we Wrocławiu-ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Rodzaj zamówienia:robota budowlana
Numer CPV:
Numer ogłoszenia w BZP:
Data ogłoszenia w BZP:0000-00-00
Rodzaj przetargu:zapytanie ofertowe
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:Wykonanie remontu elewacji frontowej oraz tylnej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piastowskiej 55 we Wrocławiu
Termin realizacji:
Miejsce realizacji:
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Pani Agnieszka Kryszałowicz Oddział II, ul. Reja 41 we Wrocławiu tel. 071/321-05-12 wew. 22,691 420 245 akryszalowicz@pzm-patron.pl
Sprawy techniczne:ofertę należy złożyć w oparciu o załączony przedmiar robót , DT do wglądu w oddziale przy ul. Reja 41
Miejsce składania ofert:Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. ul. Reja 41 lub w biurze zarządu: Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 we Wrocławiu.
Termin składania ofert:15.07.2018r.
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:Oferent jest zobowiązany do dołączenia wykazu robót o podobnym charakterze z okresu ostatnich 3 lat wraz z referencjami.
Kryteria wyboru:Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.

Załączniki do pobrania