Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2018-06-25

Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na podstawie załączonych plików zawierających "Ekspertyzę techniczną aktualnego stanu budynku" oraz "Analizę odprowadzenia wody opadowej" dla budynku przy ul. Marcinkowskiego 10 we Wrocławiu ZMIANA TERMINU

Rodzaj zamówienia:usługa
Numer CPV:
Numer ogłoszenia w BZP:
Data ogłoszenia w BZP:0000-00-00
Rodzaj przetargu:zapytanie ofertowe
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na podstawie załączonych plików zawierających "Ekspertyzę techniczną aktualnego stanu budynku" oraz "Analizę odprowadzenia wody opadowej z terenu przylegającego do budynku mieszkalnego" dla budynku przy ul. Marcinkowskiego 10 we Wrocławiu
Termin realizacji:
Miejsce realizacji:
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Pan Andrzej Maszczak Oddział II, ul. Reja 41 we Wrocławiu tel. 071/321-05-12 wew. 25, 603 808 494.
Sprawy techniczne:Pliki w załączeniu.
Miejsce składania ofert:Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. ul. Reja 41 lub w biurze zarządu: Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 we Wrocławiu.
Termin składania ofert:14.09.2018r
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:Dokumentacja techniczna powinna być uzgodniona z Miejskim Konserwatorem Zabytków i zawierać: Projekt budowlany i wykonawczy na remont kapitalny budynku, w tym: remont dachu, remont elewacji z balkonami i z opaską wokół budynku, remont fundamentów i murów piwnic z izolacją poziomą i pionową murów i fundamentów, osuszeniem murów piwnic i parteru, remont stropów piwnic z zabezpieczeniem antykorozyjnm stalowych belek, przedmiar robót i kosztorys inwestorski, wymagane uzgodnienia, pozwolenie na budowę.
Kryteria wyboru:Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.

Załączniki do pobrania