Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2018-06-26

30/PZM/2018 Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w pierzei budynków przy ul. Rozbrat 10 we Wrocławiu, w zakresie zgodnym z Decyzją PINB nr 2084/2016 z dnia 25 lipca 2016 r.

Rodzaj zamówienia:robota budowlana
Numer CPV:45000000-7
Numer ogłoszenia w BZP:
Data ogłoszenia w BZP:0000-00-00
Rodzaj przetargu:zapytanie ofertowe
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w pierzei budynków przy ul. Rozbrat 10 we Wrocławiu, w zakresie zgodnym z Decyzją PINB nr 2084/2016 z dnia 25 lipca 2016 r.
Termin realizacji:do 28.06.2019r.
Miejsce realizacji:ul. Rozbrat 10 we Wrocławiu
Wadium:1000.00
Odbiór specyfikacji:załącznik do ogłoszenia
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:szczegółowo opisane w SIWZ
Sprawy techniczne:szczegółowo opisane w SIWZ
Miejsce składania ofert:Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66, sekretariat. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, wyłącznie w formie papierowej dotyczącą przedmiotu zamówienia.
Termin składania ofert:11.07.2018 r. godz. 8.45
Miejsce otwarcia ofert:PZM Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66
Termin otwarcia ofert:11.07.2018 r. godz. 9.00
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:szczegółowo opisane w SIWZ
Kryteria wyboru:Kryteria oceny ofert: cena - 90%, termin płatności- 10%

Załączniki do pobrania

Data publikacji: 2018-08-10

Informacja o wyniku przetargu

Unieważnione - nierozstrzygnięte