Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2018-10-18

ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w spr. zamówienia pn.„Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Św. Wincentego 5 we Wrocławiu”, numer projektu RPDS.06.03.02-02-0003/16

Rodzaj zamówienia:robota budowlana
Numer CPV:
Numer ogłoszenia w BZP:
Data ogłoszenia w BZP:0000-00-00
Rodzaj przetargu:z wolnej ręki
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:„Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Św. Wincentego 5 we Wrocławiu”, numer projektu RPDS.06.03.02-02-0003/16
Termin realizacji:do 28.02.2019 r.
Miejsce realizacji:
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:W postępowaniu prowadzonym z zachowaniem zasady konkurencyjności ogłoszonym w dniu 30 sierpnia b.r. nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia firmie:Firma Budowlana „DEKAM” z siedzibą we Wrocławiu ul. Wilgotna 5
Sprawy techniczne:
Miejsce składania ofert:
Termin składania ofert:
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:
Kryteria wyboru:
Data publikacji: 2018-10-22

Informacja o wyniku przetargu

Nierozstrzygnięte