Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2018-11-09

44/PZM/2018 „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Św. Wincentego 5 we Wrocławiu"

Rodzaj zamówienia:robota budowlana
Numer CPV:45000000-7
Numer ogłoszenia w BZP:Baza Konkurencyjności nr ogłoszenia 1148635
Data ogłoszenia w BZP:0000-00-00
Rodzaj przetargu:zapytanie ofertowe
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, w tym tablicy informacyjnej projektu „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Św. Wincentego 5 we Wrocławiu”, numer projektu RPDS.06.03.02-02-0003/16 Zamówienie obejmuje: 1. Remont elewacji frontowej 2. Remont klatki schodowej 3. Remont elewacji tylnej wraz z dociepleniem 4. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej
Termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: do dnia 22.04.2019 r .
Miejsce realizacji:ul. Św. Wincentego 5 we Wrocławiu
Wadium:5000.00
Odbiór specyfikacji:do pobrania - załącznik do ogłoszenia
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:szczegółowo opisane w SIWZ
Sprawy techniczne:szczegółowo opisane w SIWZ
Miejsce składania ofert:Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66, sekretariat, w terminie do 26.11.2018 r. do godz. 8.45. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, wyłącznie w formie papierowej dotyczącą przedmiotu zamówienia.
Termin składania ofert:26.11.2018 r. do godz. 8.45
Miejsce otwarcia ofert:PZM Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66
Termin otwarcia ofert:26.11.2018 r. godz. 9.00
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:szczegółowo opisane w SIWZ
Kryteria wyboru:Kryteria oceny ofert: cena - 90%, termin płatności- 10%

Załączniki do pobrania

Data publikacji: 2018-12-06

Informacja o wyniku przetargu

Rozstrzygnięte. WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 44/PZM/2018 Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 informuje, że postępowanie nr 35/PZM/2018 pn. „Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, w tym tablicy informacyjnej projektu „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Św. Wincentego 5 we Wrocławiu”, numer projektu RPDS.06.03.02-02-0003/16 zostało rozstrzygnięte, a do jego realizacji wybrana została firma: Firma Budowlana „DEKAM” ul. Wilgotna 5 51-423 Wrocław Oferta złożona przez w/w firmę otrzymała najwyższą ocenę – 100 pkt Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu oferty złożyły n/w firmy i otrzymały oceny: Nr oferty Nazwa wykonawcy Cena oferty 90% Termin płatności 10% Ocena ogólna 1 Firma Budowlana „DEKAM” ul. Wilgotna 5 51-423 Wrocław 90 10 100 pkt