Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2019-03-08

1/2019 Wyłonienie wykonawcy 9 sztuk tablic pamiątkowych spełniających wymogi aktualnego załącznika nr 13 „Obowiązki informacyjne beneficjenta” (dołączonego do niniejszego zapytania) do wzoru umowy o dofinansowanie w ramach RPO WD.

Rodzaj zamówienia:usługa
Numer CPV:
Numer ogłoszenia w BZP:
Data ogłoszenia w BZP:0000-00-00
Rodzaj przetargu:zapytanie ofertowe
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:Wyłonienie wykonawcy 9 sztuk tablic pamiątkowych spełniających wymogi aktualnego załącznika nr 13 „Obowiązki informacyjne beneficjenta” (dołączonego do niniejszego zapytania) do wzoru umowy o dofinansowanie w ramach RPO WD.
Termin realizacji:szczegółowo opisane w zapytaniu ofertowym
Miejsce realizacji:szczegółowo opisane w zapytaniu ofertowym
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:szczegółowo opisane w zapytaniu ofertowym
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:szczegółowo opisane w zapytaniu ofertowym
Sprawy techniczne:szczegółowo opisane w zapytaniu ofertowym
Miejsce składania ofert:Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 mailowo lub osobiście w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 (sekretariat), do dnia 18 marca 2019 r. do godz. 10.00.
Termin składania ofert:18.03.2019 godz. 10.00
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:szczegółowo opisane w zapytaniu ofertowym
Kryteria wyboru:cena 100%

Załączniki do pobrania

Data publikacji: 2019-03-19

Informacja o wyniku przetargu

Wrocław, dnia 19.03.2019 r. WYNIKI ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PZM/2019 Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 informuje, że w wyniku zapytania ofertowego nr 1/PZM/2019 pn. „Wyłonienie wykonawcy 9 sztuk tablic pamiątkowych spełniających wymogi aktualnego załącznika nr 13 „Obowiązki informacyjne beneficjenta” (dołączonego do niniejszego zapytania) do wzoru umowy o dofinansowanie w ramach RPO WD” wyłoniono wykonawcę- firmę: DOSTRE Mateusz Honkisz ul. Sternicza 28/37 43-300 Bielsko- Biała