Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Biuro Zarządu

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o.
50-334 Wrocław, ul. M. Sępa Szarzyńskiego 62-66
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl


   Oddziały

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o.          Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o.

50-212 Wroclaw, ul. Otwarta 3/5                          51-162 Wrocław, ul. Miechowity 1

tel. (071) 328-80-27, 796-72-90/91                      tel. (071) 321-14-33, 321-11-24

fax (071) 796-72-90/91 w. 11                               fax (071) 321-11-24 w. 17

e-mail: patron@pzm-patron.pl                              e-mail: patron@pzm-patron.pl  

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp z o.o.           

50-306 Wrocław, ul. Reja 41                                

tel. (071) 321-05-12, 321-05-18                         

fax (071) 321-05-12 w. 20                                 

e-mail: patron@pzm-patron.pl