Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


                                                 
 

 

 

Wrocław, 14.10.2015r.

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o.

ul. Henryka Sienkiewicza 8, 50-335 Wrocław

 

zatrudni:

 

INSPEKTORA NADZORU

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

 

Wymagania:

 1. Wykształcenie:

- średnie lub wyższe kierunkowe

2. Uprawnienia zawodowe:

- budowlane do kierowania i nadzorowania w w/w specjalościach

- przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

3. Umiejętności:

- obsługa komputera (kosztorysowanie-NORMA)

- umiejętność i łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi

- znajomość problematyki mieszkalnictwa, w tym Wspólnot Mieszkaniowych

- samodzielność i dyspozycyjność

 Wymagane dokumenty:

CV oraz dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia należy
przesyłać na adres Spółki lub e-mail:
patron@pzm-patron.pl z dopiskiem "Praca".

 

 Prosimy o dopisanie następującej klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)".