Przetarg

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego elementów budynku przy ul. Kluczborskiej 12 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia usługa
Rodzaj przetargu zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego elementów budynku przy ul. Kluczborskiej 12 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z Decyzją PINB nr 2362/2019.

Termin realizacji 30.09.2019
Miejsce realizacji

Kluczborska 12 Wrocław

Sprawy organizacyjne

osoba do kontaktu:  Piotr Czech- Inspektor nadzoru ds ogólnobudowlanych tel. 71/ 321 14 33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. ul. Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 28.06.2019 r.
Kryteria wyboru

cena 100%