Przetarg

Remont balkonów od podwórza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Nowowiejskiej 67 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia robota budowlana
Rodzaj przetargu zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Remont balkonów od podwórza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Nowowiejskiej 67 we Wrocławiu

Jest to remont 3 etapowy. Ten remont dotyczy 1 etapu - Balkony B3 od podwórza

UWAGA : zmiana terminu składania ofert

Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: inspektor nadzoru Waldemar Barszcz 071 321 05 12 wew.25,

wbarszcz@pzm-patron.pl

Sprawy techniczne

Oferty należy składać w oparciu o załączony przedmiar robót.

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście: w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Termin składania ofert 31.12.2020 r.
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.