Przetarg

Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Nauczycielskiej 8 we Wrocławiu.
Rodzaj zamówienia robota budowlana
Rodzaj przetargu zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Nauczycielskiej 8 we Wrocławiu.

Termin realizacji 2019
Miejsce realizacji

Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nauczycielskiej 8 we Wrocławiu

Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Mirosław Goleniowski Oddział II, ul. Reja 41 we Wrocławiu tel. 071/321-05-12 wew. 19, 603 808 490 .

Sprawy techniczne

ofertę należy złożyć w oparciu o załączony przedmiar robót

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. ul. Reja 41 lub w biurze zarządu: Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 we Wrocławiu.

Termin składania ofert 17.05.2019
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy