Przetarg

Wykonanie dokumentacji technicznej remontu piwnic dla budynku przy ul. Grunwaldzkiej 12 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Usługa
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji technicznej remontu piwnic dla budynku przy ul. Grunwaldzkiej 12 we Wrocławiu

Termin realizacji 2019
Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Inspektor nadzoru Mirosław Goleniowski Oddział II, ul. Reja 41 we Wrocławiu tel. 071/321-05-12 wew. 19, 603 808 490

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście: w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Termin składania ofert 14.06.2019
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.