Przetarg

Wykonanie dokumentacji wykonawczej remontu elewacji wraz z wykonaniem docieplenia przegród wykusza dla budynku przy ul. Sienkiewicza 122 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Usługa
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji wykonawczej remontu elewacji wraz z wykonaniem docieplenia przegród wykusza dla budynku przy ul. Sienkiewicza 122 we Wrocławiu

Termin realizacji 2019
Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Inspektor nadzoru Mirosław Goleniowski Oddział II, ul. Reja 41 we Wrocławiu tel. 071/321-05-12 wew. 19, 603 808 490

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście: w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Termin składania ofert 09.08.2019
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.