Przetarg

Wykonanie remontu pokrycia dachowego w budynku przy ul. Skłodowskiej 65 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wykonanie remontu pokrycia dachowego w budynku przy ul. Skłodowskiej 65 we Wrocławiu

Termin realizacji 2019r.
Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: inspektor nadzoru Mirosław Goleniowski 071 321 05 12 wew.19, 603 808 490, mgoleniowski@pzm-patron.pl

Sprawy techniczne

Oferty należy składać w oparciu o załączony przedmiar robót.

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście: w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Termin składania ofert 07.06.2019r.
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.