Przetarg

Adaptacja powierzchni bramy przejazdowej dla potrzeb Wspólnoty Mieszkaniowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian przyziemia elewacji podwórzowej, budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jedności Narodowej 175 we Wrocławiu.
Rodzaj zamówienia robota budowlana
Rodzaj przetargu zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Adaptacja powierzchni bramy przejazdowej dla potrzeb Wspólnoty Mieszkaniowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian przyziemia elewacji podwórzowej, budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jedności Narodowej 175 we Wrocławiu.

Termin realizacji do 30.04.2020 r.
Miejsce realizacji

Jedności Narodowej 175 we Wrocławiu

Sprawy organizacyjne

kosztorys ofertowy należy opracować w zakresie zgodnym z przedmiarem robót (załącznik do ogłoszenia)

Sprawy techniczne

osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami- Piotr Czech tel. 71/ 321-14-33 wew. 42

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany technologii robót oraz zakresu robót dotyczących izolacji przeciwwilgociowych oraz okładzin żywicznych.

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ul. Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 5 grudnia 2019 r.