Przetarg

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont piwnicy z izolacją pionową i poziomą oraz wymianą okien w piwnicach ( KI + MKZ+ pozwolenie + dokumentacja techniczna dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sienkiewicza 102 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Usługa
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont piwnicy z izolacją pionową i poziomą  oraz wymianą okien w piwnicach  ( KI + MKZ+ pozwolenie + dokumentacja techniczna dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sienkiewicza 102 we Wrocławiu
Termin realizacji 60 dni od zawarcia umowy
Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Inspektor nadzoru Waldemar Barszcz Oddział II, ul. Reja 41 we Wrocławiu tel. 071/321-05-12 wew. 25, 603 808 494

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście: w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Termin składania ofert 29.01.2021
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.