Przetarg

Dokumentacja Techniczna na Remont elewacji frontowej wraz z balkonami, oraz remont i docieplenie elewacji tylnej wraz z balkonami -budynku mieszkalnego wielorodzinnego -przy ulicy Rozbrat 12 we Wrocławiu.
Rodzaj zamówienia Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia
Dokumentacja Techniczna na Remont elewacji frontowej wraz z balkonami, oraz remont i docieplenie elewacji tylnej wraz z balkonami -budynku mieszkalnego wielorodzinnego -przy ulicy Rozbrat 12 we Wrocławiu.
Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu - Mariusz Smajda, tel. 71 321 05 12 wew. 25

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział II przy ulicy Reja 41 we Wrocławiu

meilowo

reja@pzm-patron.pl

pwlodarz@pzm-patron.pl

Termin składania ofert 31.12.2021r
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.