Przetarg

Sporządzenie ekspertyzy technicznej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jaracza 7 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z Decyzją PINB Nr 1192/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r.
Rodzaj zamówienia usługa
Rodzaj przetargu zapytanie o cenę
Przedmiot zamówienia

Sporządzenie ekspertyzy technicznej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jaracza 7 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z Decyzją PINB Nr 1192/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r.

Termin realizacji 60 dni od zawarcia umowy
Sprawy organizacyjne

osoba do kontaktu:  Piotr Czech - inspektor nadzoru ds. ogólnobudowlanych tel. 71 321 14 33 wew.42

Sprawy techniczne

Oferty należy składać w oparciu o załączoną decyzję PINB

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ul. Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 13.12.2019r.
Kryteria wyboru

Wspólnota zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru wykonawcy