Przetarg

Kompleksowy remont klatki schodowej - ściany i sufity, stopnie schodowe ,poręcze w budynku przy ul. Daszyńskiego 40 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Przedmiot zamówienia

Kompleksowy remont klatki schodowej - ściany i sufity, stopnie schodowe ,poręcze w budynku,skrzynka na listy  przy ul. Daszyńskiego 40 we Wrocławiu

 

Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu -Henryk Żukiewicz, tel. 71 321 14 33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ulicy Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 28-02-2022
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.

Wynik ()

 

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.