Przetarg

Konserwacja anteny telewizyjnej w budynku przy ul. Św. Macieja 10 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia usługa
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Konserwacja anteny telewizyjnej w budynku przy ul. Św. Macieja 10 we Wrocławiu

Termin realizacji 2019r.
Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Inspektor nadzoru elektrycznego Marek Lizut 071 321 05 12 wew.24, 603-808-485, mlizut@pzm-patron.pl

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście: w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Termin składania ofert 28.06.2019
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.