Przetarg

Oferta ryczałtowa na wykonanie i montaż zadaszenia świetlika dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sienkiewicza 102 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Oferta ryczałtowa na wykonanie i montaż zadaszenia świetlika dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sienkiewicza 102 we Wrocławiu

Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: inspektor nadzoru Waldemar Barszcz 071 321 05 12 wew.25, 603 808 494, wbarszcz@pzm-patron.pl

Sprawy techniczne

W załączniku zdjęcie poglądowe montażu świetlika.

-Wykonanie i montaż zadaszenia świetlika dachowego o wymiarach ok 3,5m x 3,5m.

-Konstrukcja zadaszenia z kształtowników stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie proszkowo.

-Konstrukcja montowana do ogniomurów – wokół świetlika – z przestrzenią na wymianę powietrza.

-Poszycie zadaszenia z płyt transparentnych (poliwęglan wielokomorowy, płyta falista lub inne).

-Przestrzeń pomiędzy zadaszeniem a ogniomurem zabezpieczona przeciw ptakom (siatka stalowa lub plastikowa).

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście: w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Termin składania ofert 28.02.2020
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.