Przetarg

"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji frontowej, wraz z balkonami, remont i docieplenie elewacji tylnej oraz remont klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Daszyńskiego 50 we Wrocławiu",
Rodzaj zamówienia Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji frontowej, wraz z balkonami, remont i docieplenie elewacji tylnej oraz remont klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Daszyńskiego 50 we Wrocławiu",

Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu -Henryk Żukiewicz, tel. 71 321 14 33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ul. Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 2021-12-08
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.

Wymagamy przedstawienia referencji.