Przetarg

Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego stropu nad piwnicami w budynku przy ul. Jedności Narodowej 178 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia usługa
Rodzaj przetargu zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego stropu nad piwnicami w budynku przy ul. Jedności Narodowej 178 we Wrocławiu wraz ze wskazaniem przyczyny powstania uszkodzenia stropu i zawierającej wytyczne dotyczące sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz wymieniającej czynności mające na celu usunięcie ewentualnego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi i bezpieczeństwa mienia oraz wykonanie projektu wykonawczego remontu uszkodzonego stropu nad piwnicami wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót.

Termin realizacji do 31.01.2020 r.
Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ul. Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 29.11.2019
Kryteria wyboru

wspólnota mieszkaniowa zastrzega sobie dowolność wyboru wykonawcy