Przetarg

Przebudowa balkonów w elewacji frontowej w budynku przy ulicy Żeromskiego 40 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wykonanie przebudowy balkonów w elewacji frontowej w budynku przy ulicy Żeromskiego 40 we Wrocławiu

Termin realizacji 2021
Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu -Wojciech Kupczak, tel. 71 321 14 33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ulicy Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 27.08.2021
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.