Przetarg

Przetargi opublikowane od Stycznia do Grudnia 2019
Przedmiot zamówienia

Remont elewacji / balkonów / izolacja przeciwwilgociowa:

1. Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Skłodowskiej 36 we Wrocławiu UWAGA! ZMIANA TERMINU!

2. Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Reja 22 we Wrocławiu. UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

3. Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej 24 we Wrocławiu UWAGA! ZMIANA TERMINU!

4. Wykonanie remontu balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Reja 18 we Wrocławiu UWAGA! ZMIANA TERMINU!

5. Wykonanie remontu elewacji podwórzowej z balkonami wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej  budynku od strony podwórza w budynku przy Wyszyńskiego we Wrocławiu UWAGA! ZMIANA TERMINU!

6. Wykonanie napraw elewacji frontowej budynku przy ul. Suchardy 7 we Wrocławiu UWAGA! ZMIANA TERMINU!

7. Zapytanie ofertowe w sprawie naprawy posadzki balkonu i wymiany izolacji poziomej na balkonie budynku mieszkalnego Wrocławczyka 37 we Wrocławiu UWAGA! ZMIANA TERMINU!

8. Wykonanie remontu elewacji frontowej i podwórzowej z dociepleniem w budynku przy ul. Sępa Szarzyńskiego 76 we Wrocławiu UWAGA! ZMIANA TERMINU!

9. Wykonanie izolacji fundamentów od strony podwórza przy ul. Skłodowskiej 5 we Wrocławiu UWAGA! ZMIANA TERMINU!

10. Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wyszyńskiego 117 we Wrocławiu UWAGA! ZMIANA TERMINU!

11. Remont elewacji podwórzowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Nowowiejskiej 71 we Wrocławiu UWAGA! ZMIANA TERMINU!

12. Remont elewacji frontowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Nowowiejskiej 71 we Wrocławiu UWAGA! ZMIANA TERMINU!

13. Remont elewacji frontowej i podwórzowej w budynku przy ul. Prusa 41 we Wrocławiu

 

 

Remont klatki schodowej:

1. Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Sienkiewicza 100 we Wrocławiu UWAGA! ZMIANA TERMINU!

2. Wykonanie remontu klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reja 22 we Wrocławiu. UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

3. Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Nehringa 16 we Wrocławiu UWAGA! ZMIANA TERMINU!

4. Wykonanie remontu klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Norwida 9 we Wrocławiu UWAGA! ZMIANA TERMINU!

5. Remont klatki schodowej wraz z remontem schodów i podestów w budynku przy ul. Reja 48 we Wrocławiu UWAGA! ZMIANA TERMINU!

6. Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Ukrytej 14 we Wrocławiu UWAGA! ZMIANA TERMINU!

7. Remont klatki schodowej wraz z wymianą podestów klatki schodowej w budynku przy ul. Prusa 41 we Wrocławiu UWAGA! ZMIANA TERMINU!

8. Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Sienkiewicza 126 we Wrocławiu UWAGA! ZMIANA TERMINU!

9. Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Wyszyńskiego 117 we Wrocławiu UWAGA! ZMIANA TERMINU!

10. Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Minkowskiego 14 we Wrocławiu UWAGA! ZMIANA TERMINU!

11. Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Smoluchowskiego 32 we Wrocławiu UWAGA! ZMIANA TERMINU!

12. Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Reja 18 we Wrocławiu UWAGA! ZMIANA TERMINU!

13. Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Prusa 49 we Wrocławiu

14. Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Górnickiego 4 we Wrocławiu

 

Remont dachu / świetlika / stropu:

1. Wykonanie remontu więźby i połaci dachowej oraz gzymsu frontowego w budynku mieszkalnym przy ul. M. Reja 15 we Wrocławiu UWAGA! ZMIANA TERMINU!

2. Wykonanie remontu dachu i stropu strychowego w budynku przy ul. Górnickiego 10 we Wrocławiu UWAGA! ZMIANA TERMINU!

3. Wykonanie remontu uszkodzonego fragmentu stropu poddasza w budynku wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej 42-44 we Wrocławiu UWAGA! ZMIANA TERMINU!

4. Wykonanie remontu świetlika w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piastowskiej 31 we Wrocławiu UWAGA! ZMIANA TERMINU!

5. Wykonanie remontu pokrycia dachowego w budynku przy ul. Skłodowskiej 65 we Wrocławiu UWAGA! ZMIANA TERMINU!

6. Remont i naprawa posadzki strychu wraz z impregnacją więźby dachowej w budynku przy ul. Reja 48 we Wrocławiu UWAGA! ZMIANA TERMINU!

7. Wykonanie remontu części ceramicznej dachu w budynku przy ul. Skłodowskiej 48 we Wrocławiu UWAGA! ZMIANA TERMINU!

8. Remont świetlika nad klatką schodową w budynku przy ul. Ukrytej 14 we Wrocławiu UWAGA! ZMIANA TERMINU!

9. Wykonanie remontu dachu w budynku przy ul. Nowowiejskiej 89 we Wrocławiu UWAGA! ZMIANA TERMINU!

10. Wykonanie remontu dachu i świetlika w budynku przy ul. Wyspiańskiego 10 we Wrocławiu UWAGA! ZMIANA TERMINU!

11. Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Minkowskiego 16 we Wrocławiu.

12. Remont dachu ze świetlikiem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Nowowiejskiej 83 we Wrocławiu (dach pochyły od frontu z dachówki, bez dachu płaskiego z papy) UWAGA! ZMIANA TERMINU!

13. Wykonanie remontu dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Nowowiejskiej 87 we Wrocławiu UWAGA! ZMIANA TERMINU!

14. Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Lompy 7 we Wrocławiu

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej/wykonanie ekspertyzy:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu klatki schodowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Norwida 11 we Wrocławiu wpisanego do rejestru zabytków UWAGA! ZMIANA TERMINU!

2. Wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji frontowej oraz remontu elewacji podwórzowej dla budynku przy ul. Roentgena 10 we Wrocławiu UWAGA! ZMIANA TERMINU!

3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie dodatkowych przewodów kominowych w budynku przy ul. S. Szarzyńskiego 46 we Wrocławiu UWAGA! ZMIANA TERMINU!

4. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji podwórzowej z dociepleniem w budynku przy ul. Minkowskiego 10 we Wrocławiu UWAGA! ZMIANA TERMINU!

5. Opracowanie dokumentacji technicznej na podstawie załączonych plików "Ekspertyza techniczna aktualnego stanu budynku" oraz "Analiza odprowadzenia wody opadowej z terenu przylegającego do budynku mieszkalnego" dla budynku ul. Marcinkowskiego 10 we Wrocławi

6. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na izolację piwnic w budynku przy ul. Reja 16 we Wrocławiu UWAGA! ZMIANA TERMINU!

7. Wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji frontowej oraz remontu elewacji podwórzowej dla budynku przy ul. Piastowskiej 20 we Wrocławiu

8. Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji kanalizacyjnej z podłączeniem kratki ściekowej w podwórzu dla budynku przy ul. Minkowskiego 5 we Wrocławiu

 

Instalacje wodno-kanalizacyjne:

1. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wg zakresu podanego w załącznikach w budynku przy ul. Sienkiewicza 100 we Wrocławiu-UWAGA! ZMIANA TERMINU!

2. Opracowanie inwentaryzacji instalacji poziomów kanalizacyjnych i czyszczenie poziomu kanalizacyjnego dla budynku przy ul. Marcinkowskiego 10 we Wrocławiu UWAGA! ZMIANA TERMINU!

3. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nowowiejskiej 56/58 we Wrocławiu.

 

Inne:

1. Remont i naprawa posadzki korytarzy piwnicznych w budynku przy ul. Reja 48 we Wrocławiu UWAGA! ZMIANA TERMINU!

2. Remont z przebudową wejścia do budynku przy ul. Reja 48 we Wrocławiu UWAGA! ZMIANA TERMINU!

3. Wymiana okien piwnicznych z nawietrzakami w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 122 we Wrocławiu UWAGA! ZMIANA TERMINU!

4. Wykonanie remontu belki stropowej w mieszkaniu nr 5 w budynku wielorodzinnym przy ul. Reja 24 we Wrocławiu

5. Wykonanie remontu przebudowa stropów nad parterem w lok. nr 5 i 5A w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Polaka 21 we Wrocławiu

6. Wykonanie wyłazu dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Wyspiańskiego 34 we Wrocławiu